Projekt MagEye

Cíle projektu:

 • Hlavním cílem projektu je vyvinout detektor osob, který bude schopen s definovanou mírou spolehlivosti rozpoznat v dané scéně přítomnost člověka bez ohledu na to zda je v klidu nebo pohybu a v jaké se nachází pozici (stojící, sedící, ležící, ...)
 • Vedlejším cílem projektu taková funkcionalita čidla přítomnosti, která dokáže spočítat počet osob, které se v dané scéně nacházejí

 

Přednosti čidla přítomnosti na bázi kamerového snímání:

 • Čidlo odstraňuje nepříjemnou vlastnost všech běžně používaných senzorů na přítomnost: pro detekci je nutné, aby se objekt alespoň v minimálním rozsahu pohyboval; pokud je v klidu, čidlo hlásí, že ve sledované scéně se nikdo nenachází
 • Čidlo reaguje skutečně jen na osoby (nebo objekty, které svým tvarem odpovídají tvaru hlavy a ramen člověka); nehlásí tedy poplach v případech, kdy se na scéně objeví zvířata nebo jiné pohybující se nebo statické objekty, tvarově odlišné
 • Úpravou identifikačních algoritmů je možné čidlo přizpůsobit pro specifické úlohy (např. snímání dlouhých uzavřených prostor – chodby, snímání vchodových scén, snímání s vyhodnocováním počtu identifikovaných osob, atd.)

 

Oblasti použití:

 • Úspory energií (spínání osvětlení, spínání vytápění a klimatizace pouze v přítomnosti osob, atd.)
 • Bezpečnostní a dozorové aplikace (monitorování prostorů, kde je vyžadována v každém okamžiku přítomnost alespoň jedné nebo i více osob, případně kde v určitou dobu nesmí být žádná osoba přítomna, přičemž se na scéně mohou objevit jiné statické nebo pohybující se objekty)
 • Speciální aplikace podle požadavků zákazníka

 


Stručná charakteristika:

 • Detekce je založena na modelech, nikoliv na detekci pohybu (ta je použita pouze v pomocných algoritmech)
 • Adaptivní senzor: v softwaru čidla jsou použity učící se algoritmy, které si po instalaci senzoru do nového prostředí scénu nejdříve „prohlédnou“ a tyto informace posléze využijí při vlastní detekci osob
 • Senzor detekuje hlavu a ramena jako typické rozlišovací znaky osoby, zbývající části lidského těla mohou být skryté a pro vlastní rozhodování nejsou podstatné
 • Rozpoznávací algoritmus není založen na rozpoznávání obličeje člověka
 • Senzor nijak neregistruje osoby, přicházející na scénu a odcházející ze scény; detekční algoritmus může začínat v libovolném stavu scény, neregistruje však osoby skryté (pro kameru neviditelné)

 

Hardwarové provedení:

 • Miniaturní PC s operačním systémem na bázi Linux
 • Provedení pro montáž na stěnu nebo pod strop podle stupně krytí pro vnitřní i venkovní prostory
 • Zabíraná scéna je definována použitou optikou kamery (ohnisková vzdálenost) a jejím nastavením
 • Senzor obsahuje reléový výstup, který je možné použít pro spínání energetických nebo světelných zdrojů (osvětlení, vytápění), různé druhy signalizace
 • Pro nastavovací účely a pro předávání informací o počtu identifikovaných osob slouží Wi-Fi výstup
 • Senzor je vybaven IR LED diodami pro snímání scény za tmy nebo nedostatečného osvětlení
Home