Smart Swap

Leží peníze na ulici!?

Pravdou je, že: peníze visí na stropě!
Ponechejte si svá stará svítidla a objímky a použijte jednoduše SMART SWAP™. Budete mít okamžitě k dispozici vysoce moderní, cenově výhodné a lepší osvětlení. - Pro dosažení dobré bilance CO2, výrazně nižších (o 50%) nákladů na elektrickou energii a využití moderního, neblikajícího světla nejsou vždy nutné drahé investice. Zbohatněte pomocí úspor! - Vaši spolupracovníci, Vaše peněženka a životní prostředí Vám poděkují.

1-2-3 rychlá výměna (nazýváme ji SWAP) a stanete se účastníky!

Provádění Swapu je velmi jednoduché, jako byste vyměňovali staré zářivky (jen na tak často), na poruchové startéry můžete také zapomenout, již nebudou nutné žádné adaptéry atd.:

1)Demontáž staré trubice

2)Demontáž startéru

3)Montáž zářivky SMART SWAP

Úspora až 70% energie

U starých KVG (konvenčních předřadníků), které lze většinou identifikovat podle startéru, který se používá také u VVG (hospodárný předřadník), je např. u zářivky T8 s hodnotou 58 wattů (1.500 mm, průměr 26 mm) u starých svítidel často spotřeba 90 wattů, v tomto případě lze pomocí SMART SWAP™ ušetřit až 70% energie. To platí pro přístroje třídy EEI D (EEI = index energetické efektivnosti), jejichž prodej je od 21.05.2005 v EU zakázán. Většina přístrojů však ještě funguje s touto technologií, protože objímky (upevnění, svítidla) mají dlouhou životnost, na rozdíl od zářivek, startérů a (pokud jsou jejich součástí) kondenzátorů.

Příklad běžného typu startéru

U KVG třídy EEI C není prodej v EU (směrnice EU 2000/55/ES) přípustný od 21.11.2005. U těchto přístrojů lze zpravidla pomocí SMART SWAP™ ušetřit cca 50% energie.

V případě instalace VVG (většinou těžší a větší, než KVG) činí úspora při použití SMART SWAP™ cca 40% až 50% +.

Zvenku často není patrné, jaký přístroj je nainstalován, jako empirické pravidlo platí - čím starší je svítidlo, tím je pravděpodobnější, že se jedná o KVG starší třídy EEI, to se týká zejména levnějších svítidel. Provedení Swap KVG/VVG ve 1 - 2 - 3 snadných krocích je popsáno shora, popř. viz schéma připojení „Swap u KVG/VVG".

VVG se nikdy na trhu skutečně neprosadily, protože jsou větší, těžší, dražší, než KVG a nepředstavují téměř žádnou úsporu energie (rozdíl mezi VVG a KVG je cca o 10 až 20% nižší příkon / spotřeba proudu).

U moderních EVG (elektronický předřadník) není instalován startér. Nevýhodou EVG je, že mají kratší životnost, než KVG/VVG; nehledě na startér, který častěji vypadává, mají KVG/VVG téměř neomezenou životnost. Podle našich zkušeností činí životnost EVG mezi 2 a 7 lety.

Pokud by byl ve Vašem svítidle použit EVG (lze poznat podle absence startéru), bude činit úspora při použití SWAP™ cca 30 až 50%. V tomto případě je nutno přemostit předřadník, t. j. elektrické vedení se připojí přímo na SMART SWAP™, který je vybaven předřadníkovou technologií, viz k tomu schéma zapojení „Swap u EVG".

Zvenku není možné bezprostředně rozeznat, jestli byl použit VVG/KVG nebo EVG. Příznaky jsou u VVG/KVG následující:

 • žádný přímý start trubice (zpoždění, blikání a klikání) při zapínání,
 • bzučení při provozu,
 • viditelný startér (pokud je přístupný zvenku),
 • stáří svítidla, většinou před rokem 2000 žádný EVG
5-násobně delší životnost a více, minimální stmívání (degradace/opotřebení) v průběhu životnosti, nižší náklady na údržbu a výměnu,

Svítidlo SMART SWAP™ má po době provozu 20.000 hodin ztrátu světelného výkonu cca 5%, jeho životnost může činit 35.000 až 40.000 hodin. Servisní životnost (výpadek 10% zářivek) činí 20.000 provozních hodin.

Rok má 4.380 hodin; při každodenním 12-hodinovém provozu, 5 pracovních dnů v týdnu, je účelné povést výměnu po cca 15 měsících, protože zářivky T8 (KVG/VVG) ztrácí obvyklé již po 4.000 hodinách (servisní životnost) cca 20% světelného výkonu a vypadávají kompletně zpravidla po 6.000 až 8.000 hodinách, u shora uvedeného příkladu cca po 2,5 letech.

Při použití SMART SWAP™ bychom u shora uvedeného příkladu dosáhli servisní životnosti téměř 6,5 roku a předpokládané celkové životnosti cca 9,5 let.

O 1/3 méně tepla, úměrně tomu více světla

Zářivky T8 jsou podle uvedených provozních údajů, např. 58 wattů, většinou optimalizovány na provozní teplotu 25°C, ve skutečnosti však dosahují trubice, zejména na koncích, kde se uvnitř trubice nacházejí elektrody, teploty 60°C a více. - Při montáži na stropě nebo ve stropě a navíc při instalaci v plášti lze změřit ještě vyšší teploty.

Mnoho spotřebitelů vychází z toho, že údaje ve wattech na zářivkové trubici vypovídají o spotřebě energie trubicí nebo kompletním svítidlem, jedná se však o klamný závěr. Tento údaj ve skutečnosti vypovídá pouze o světelném výkonu, spotřeba je většinou výrazně vyšší.

SMART SWAP™ má provozní teplotu mezi 30°C a 40°C, obvyklé zářivky T5 (průměr 16 mm) mají optimální provozní teplotu cca 35°C.

Bezprostřední úspora energie díky prevenci proti nežádoucímu vzniku tepla při použití SMART SWAP™ je zřejmá, k tomu je nutno ještě připočíst nepřímou úsporu. Jedná se přitom o výrazně nižší nároky na výkon klimatizací budov v teplých letních měsících.

Technická data

Rychlá amortizace

Z přiložené tabulky je jednoduše zřejmé, jaké amortizační časy svítidlo SMART SWAP™ má. Těchto časů lze většinou díky úspoře Vašich peněz v oblasti průmyslu dosáhnout rychle do jednoho roku.

Tyto úspory se vztahují na bezprostřední úsporu pouze z hlediska spotřeby energie, existují však ještě další nepřímé úspory, např.:

 • Minimálně 5x nižší náklady na výměnu zářivek díky jejich delší životnosti
 • Nižší náklady na klimatizaci, díky o 1/3 nižšímu vzniku tepla
 • Koncentrace spolupracovníků díky neblikajícímu světlu, díky tomu vyšší produktivita
 • Méně pracovních výpadků, způsobených nemocí (migréna, bolesti hlavy, problémy s očima, nevolnosti)
 • Žádné stroboskopické efekty, způsobené osvětlením (výrobní linky, TV studia, atd.)
 • Lepší image díky úspoře emisí CO2 (pozitivní bilance CO2)
 • Žádné náklady na likvidaci díky zpětnému odběru ANS

Recyklace

Při novém nákupu odebírá ANS použité SMART SWAP™ bezplatně zpět (výměnou) a provádí jejich ekologickou likvidaci; SMART SWAP™ se demontují a jejich jednotlivé součásti se třídí podle jednotlivých skupin druhotných surovin: sklo, keramika, v systému pro likvidaci zářivek se provádí další separace skla, luminiscenční látky, kovů, těžkých kovů ve formě rtuti. Upozornění: Všechny zářivky, úsporné žárovky, rtuťové výbojky, atd. jsou zvláštní druh opadu a nepatří do komunálního odpadu.

Light Contracting

Existuje možnost (od 1.000 jednotek pro jedno místo), financovat SMART SWAP™ prostřednictvím programu na úsporu energie, postaráme se o výměnu a o všechny s tím spojené práce. Nevzniknou Vám žádné dodatečné náklady na nové trubice a na výměnu. Přebytky Vám budou nahrazeny během životního cyklu SMART SWAP™, více zde.

Home