Projekt RehaSys

Cílem projektu je vyvinout ucelený informační systém pro podporu cvičení ve fitness a rehabilitačních zařízeních.

 

Stručný popis projektu

Jednotlivé posilovací stroje jsou vybaveny snímači, které sbírají data o probíhajícím cvičení a předávají je na panelovou zobrazovací jednotku a jejím prostřednictvím do lokálního serveru příslušeného fitness/rehabilitačního centra. Panelovou zobrazovací jednotkou jsou vybaveny všechny stroje, takže jak cvičící klient tak i trenér nebo fyzioterapeut jsou v reálném čase informování o průběhu cvičení a to vzdáleně prostřednictvím webové aplikace na internetu.

 

Kromě místního i vzdáleného monitoringu má trenér možnost vytvářet klientům tréninkové plány (opět lokálně i vzdáleně), které jsou zobrazeny na panelu posilovacího stroje. Tyto plány slouží jednak jako detailní návod co, jak a na jakém stroji mé klient cvičit, ale současně slouží i jako průvodce nastavením a seřízením stroje.

 

Systém je určen nejen pro tradiční fitness centra, kde je primárním cílem cvičení udržování a zvyšování fyzické kondice, ale i pro rehabilitační zařízení, kde je kladen důraz zejména na zvyšování pohybového rozsahu.

 

Díky internetu a webovému přístupu budou moci být fitness a rehabilitační zařízení, která budou zapojena do systému, využívána klienty bez ohledu na geografickou polohu.

rehasys.jpg

 

Výstupem projektu jsou:

  • Panelová zobrazovací jednotka, snímače a kabeláž pro konkrétní rehabilitační stroje včetně kompletní technické a montážní dokumentace
  • Software pro řízení a monitorování jednotlivých strojů (lokální aplikace) s možností zasíťování a vzdálené administrace
  • Software pro recepce rehabilitačních center, umožňující komunikaci s připojenými stroji, správu dat klientů, tvorbu a údržbu tréninkových plánů a jejich vzdálené nastavení na jednotlivé stroje, monitoring a vyhodnocování jednotlivých pacientů
  • Klientská a serverová aplikace, umožňující propojení rehabilitačních center prostřednictvím internetu s funkcionalitou stejnou, jaká bude v rehabilitačních centrech, navíc s rozšířenou správou dat, vyhodnocováním a reportingem

Po ukončení projektu bude k dispozici ucelený systém hardwaru a softwaru, umožňující vybudovat globální síť rehabilitačních center s on-line monitoringem, správou tréninkových plánů, řízeným přístupem pomocí biometrických identifikátorů a veškerými dalšími funkcemi, nutnými pro provoz rozsáhlé sítě těchto zařízení bez ohledu na zeměpisnou polohu.

 

Home